Menu


Erasmus Project

In de schooljaren van 2017 t/m 2019 werkt onze school samen met 5 scholen uit Europa in het kader van een Erasmus Project. De leerlingen die deelnemen aan dit project werken elke week aan verschillende onderwerpen in projecten. Deze onderwerpen zijn bepaald door de 6 samenwerkende landen en worden simultaan in alle landen uitgevoerd.

Heb jij interesse om mee te doen aan dit project, met als afsluiting een uitwisselingsweek in het Portugese Guimarães? En zit je in klas 1 of 2 van onze school? Geef je dan hieronder op. Uit deze aanmeldingen wordt een selectie gemaakt door de Erasmus-docenten. De geselecteerde leerlingen moeten vervolgens een presentatie geven voor een eindselectie. Meer informatie over deze presentatie volgt ter zijner tijd.

De wekelijkse bijeenkomsten zijn (onder voorbehoud) op dinsdagmiddag tijdens het 8e lesuur. Voor deelname aan dit project wordt een bijdrage gevraagd voor de reis- en verblijfskosten naar en in Portugal, deze zijn nog afhankelijk van een aantal variabelen maar zijn nooit meer dan €200,- per persoon.

Meer informatie is te vinden in deze presentatie die ook in alle 1e en 2e klassen getoond is door de Erasmus docenten: Presentatie project.pptx

TERUGSint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl