Menu


EXTRA ONDERSTEUNING

Het ondersteuningsteam wordt op aanvraag ondersteund door en – indien nodig – uitgebreid met diverse instanties van buiten de school, zoals Ambulante Begeleiding van het Antoon Schellenscollege, de GGD, Bureau Jeugdzorg, de politie, de onderwijsinspectie, de leerplichtambtenaar en bureau HALT.

TERUGSint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl