Menu

mentoraat

De mentor is degene die het meest bij de algemene begeleiding van de leerling ingeschakeld wordt. Hij/zij is op de
hoogte van de studievoortgang en het persoonlijk welbevinden van de leerling. Tevens onderhoudt hij het contact
met de ouders.
Hij/zij kan – na overleg met de teamleider en ouders – voorstellen om externe hulp in te schakelen.

In de onderbouw staat voor elke klas een mentoruur ingeroosterd. Tijdens het wekelijkse mentoruur kan het
leerproces van de leerling besproken worden.
Ook wordt aandacht besteed aan oriëntatie op studie en beroep, meer informatie hierover treft u ook aan onder 'decanaat'.

 

Bekijk het overzicht van de mentoren voor schooljaar 2015-2016
 

TERUGSint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl