Menu

Text/HTML

OPEN DAG

26 januari van 09.30-13.00 uur


Algemeen Rooster Groep8 Econasium Cultuur Kunstklas Sportklas Topsport


Laatste nieuws

Op 12 en 13 november vinden de jaarlijkse informatieavonden plaats voor leerlingen van groep 7 en 8 en hun ouder(s)/verzorger(s).

Mocht je je onverhoopt niet aan hebben kunnen melden dan is dat geen probleem en ben je van harte welkom!

Aanmelden kan via deze link.

 

 


Op woensdag 14 november organiseert de Ouderraad de thema-avond Huiswerk. Johan Timmer van onder andere Ouders & Coo zal deze avond leiden.


Dinsdag 18 september namen 15 (oud-)leerlingen van het Sint-Joriscollege de bevrijdingsfakkel over vanaf Valkenswaard (markt) en brengen de fakkel gedurende ruim 10 kilometer al hardlopend naar het stadhuis. Wederom een indrukwekkende tocht.


In februari gaan twintig leerlingen van het Sint-Joriscollege op expeditie naar Zuid-Afrika. Ze moeten hiervoor hun eigen fondsen werven en ze kunnen daarbij nog wel wat financiële hulp gebruiken. Op allerlei manieren proberen zij middelen te werven. De komende periode houden we u op de hoogte!


Sint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl