Menu


leerlingbegeleiding

De kerngeleding van het ondersteuningsteam bestaat uit:

 1.   de zes leerlingbegeleiders, docenten die als speciale taak hebben om leerlingen met problemen van welke aard dan ook op te vangen. De leerlingenbegeleiders zijn de dames K. Bazelmans, K. van Herck, Y. Lathouwers, H. Mandemakers, K. van Ool en de heer G.J. Pontenagel. 

2.    de orthopedagoge, die zich met name bezighoudt met leerlingen die vastlopen met de leerstof

3.    de schoolmaatschappelijk werkster (SMW), die hulp biedt aan leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten. Samen met de ouders/verzorgers kijkt zij naar de zorgen die zij hebben over hun kind, ondersteunt hen met opvoedingsvragen en geeft informatie over de ontwikkeling van kinderen en problemen die zich daarbij voor kunnen doen. SMW  is ook degene die contact onderhoudt met en doorverwijst naar externe hulpverleningsinstanties.  

Daarnaast stuurt het ondersteuningsteam de auti-coaches aan. Auti-coaches zijn speciaal hiervoor geschoolde docenten die ieder maximaal twee leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum begeleiden voor zolang die leerlingen op ’t Joris verblijven.

TERUGSint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl