Menu


Symposium 29 september 2017

 

In het najaar van 2017 viert het Sint-Joriscollege zijn 100-jarig jubileum. Zo’n bijzonder jubileum vraagt om terugkijken, bezinnen, vooruitkijken en vooral ook om het samen vieren. Samen betekent voor ons: met (oud-)collega’s, (oud-)leerlingen, ouders  en goede relaties.

Daarom organiseren wij een symposiumavond, waarin wij willen tonen dat we trots zijn op onze school en bovenal trots op onze (oud-)leerlingen.

We bieden een gevarieerd  avondprogramma met lezingen, interviews  en optredens. Centraal staan onze oud-leerlingen en hun loopbaan na het Sint-Joriscollege. Natuurlijk vragen we hen om terug te kijken op hun schooltijd op ’t Joris. We hebben prominente oud-leerlingen benaderd uit de wereld van de topsport, de kunst, de wetenschap en het bedrijfsleven. We hopen dat u net als wij benieuwd bent naar hun verhalen. Theatermaker en ‘wetenschapsvriend’ Jan van den Berg (van ‘Profs op het podium’) zal het programma leiden.

De avond vindt  plaats op vrijdagavond 29 september 2017 in het muziekcentrum Frits Philips  Eindhoven (adres: Heuvel 140 Eindhoven):

18:30 uur:     inloop met koffie en thee;

19:15 uur:     start programma

20:30 uur:     pauze

20:45 uur:     vervolg programma

22:00 uur:     afsluiting symposium met aansluitende borrel

 

Mede namens Corinne Sebregts, rector van Scholengroep Het Plein, nodig ik u van harte uit voor deze symposiumavond.  

 

 

 

Aanmeldformulier symposium


TERUG


Sint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl